Cam Kemik Hastalığının Tipleri

OI genel anlamda dört tiple sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma klinik, radyolojik ve genetik farklılıklara dayandırılmıştır.

Tip I: Hastalığın en hafif formudur. Bir kaç kırık,minimal düzeyde uzuvlarda şekil bozukluğu, mavi gözakı, işitme kaybı olabilir.

Tip II: Ciddi bir formdur. Şiddetli osteoporoz özellikleri vardır. Doğumdaki çoklu kırıklar uzun kemiklerde eğilme veya kısalmaya neden olur. Göğüs kafesi küçük ve dardır. Göz akı lacivert veya gri renktedir.

TipIII: En ciddi formdur.Doğum sırasında çoklu uzun kemik kırıkları görülebilir. Uzun kemiklerdeki sık kırılmalar şekil bozukluğuna neden olur. Belirgin boy kısalığı,kamburluk, göğüs kafesinde şekil bozukluğu oluşur. Göz akı beyaz,mavi veya gri olabilir. TipIII birçok hasta yardımcı ekipmanlar olmadan yürüyememektedir.

TipIV: Orta düzey bir etkilenmedir. Uzun kemiklerdeki eğrilik daha azdır. Hastalarda gelişim geriliği görülür. Mavi veya beyaz sklera görülebilir. Son çalışmalar, tipI kollajeninde bozulma olmayan ek bir tip rapor etmişlerdir. Bu hastalar klinik olarak tipIV OI ya benzemektedir. Ek olarak radyolojik ve histolojik veriler tipV ve TİPVI tanısını gerektirmektedir.