Cam Kemik Hastalığı Derneği 3 . Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Nisan 2019 saat:12.00 da yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde 15 Mayıs 2019 saat 12.00 da Ege Üniversitesi Hastanesi Şener Şenol Dersliginde aynı gündem maddeleri ile yapılacaktır.

GÜNDEM

  1. Yoklama
  2. Açılış
  3. Divan seçimi
  4. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  5. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi
  6. Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
  7. Yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış